takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Traub

Nectaroscordum tripedale
05.2009, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090500.44.pk - Nectaroscordum tripedale; Szczeglacin
090500-44
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1