takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Oxalis vulcanicola Donn. Sm.

Oxalis siliquosa