atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Penstemon newberryi A. Gray [🔉 pen·ste·mon *]

Penstemon Penstemon Penstemon PenstemonPenstemonpenstemon Menziesa (Penstemon menziesii)Penstemon procerus
Penstemon newberryi
07.06.2014, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń XL
Penstemon newberryi
XL
Penstemon newberryi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140607.16.js - Penstemon newberryi; Botanická zahrada Liberec
140607-16
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #3