Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.

płaskomerzyk eliptyczny