takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Plagiorhegma dubium Maxim.

Plagiorhegma dubium
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
Plagiorhegma dubium

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.28.js - Plagiorhegma dubium; OB Uniw. Wrocławskiego
140412-28
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2