Pleuridium acuminatum Lindb.

karczyk zaostrzony
na stronie — znaleziska