Polytrichum piliferum Hedw.

płonnik włosisty
na stronie — występowanie · znaleziska