takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný ssp. serotinus

szalężnik większy typowy