Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.

różyczkoprątnik kanadyjski
na stronie — znaleziska
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
poł.-zach.Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)
Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.166.jmak - Rhodobryum ontariense (różyczkoprątnik kanadyjski); poł.-zach.Niemcy
jmak.166
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach.Niemcy/ #10