takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staehelina uniflosculosa Sibth. et Sm.

na stronie — wymagania i uprawa