atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula hofmannii (Pantan.) Greuter et Burdet [🔉 kam·pa·nu·la *]

zrostka Hofmanna
Symphyandra hofmannii Pantan.
Campanula Campanula Campanula CampanulaCampanulaCampanula wannerizrostka symfiandra (Campanula pendula)
🌱