Tortula randii (Kenn.) R.H.Zander

brodek Randa
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie ma go na wykazie gatunków chronionych.