fot. 020512-1004_1 (644×689) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020512-9
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex panicea (turzyca prosowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski