znalezisko 20020512.9.02 - Carex panicea (turzyca prosowata) · dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · (leg. det. Marek Snowarski)
łąka
020512-1002
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1003
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1004
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1004_1
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1005
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1006
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1006_1
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1006_2
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1007
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1008
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1009
Carex panicea (turzyca prosowata)
020512-1009_1
Carex panicea (turzyca prosowata)