fot. 100507-2820_v2 (354×762) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100507-2
przysadki i pęcherzyki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex acutiformis (turzyca błotna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2010, Szczodre k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski