fot. 101204-5789 (833×358) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swU_1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago gigantea siewka (rozwój nawłoci późnej)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siewka; 2010
copyright © by Marek Snowarski