Solidago gigantea siewka

rozwój nawłoci późnej
na stronie — opis · znaleziska