fot. 101228-6138_v2A (483×993) — copyright © by Marek Snowarski
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Plantago major (babka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski