Plantago major siewka

rozwój babki zwyczajnej
na stronie — opis