fot. 110107-6306 (761×829) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swU_1
młoda roślina
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago gigantea siewka (rozwój nawłoci późnej)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski