fot. 110108-6351_v2 (857×774) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swC_9 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
kłosek z usuniętymi plewami i z rozchylonymi plewami i kwiatami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eragrostis minor (miłka drobna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski