fot. 110112-6375S (470×831) — copyright © by Marek Snowarski
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski