fot. 110117-6416 (595×524) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swU_2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
koszyczek od góry
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gnaphalium uliginosum (szarota błotna)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski