Gnaphalium uliginosum siewka

rozwój szaroty błotnej
na stronie — opis