fot. 110117-6422_v3S (470×569) — copyright © by Marek Snowarski
kwiaty obupłciowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gnaphalium uliginosum (szarota błotna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski