fot. 110117-6462S (470×637) — copyright © by Marek Snowarski
liść widok z wierzchu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eragrostis minor (miłka drobna)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski