fot. 110122-6489 (883×750) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swN_4
kwiatostan z rozgałęzieniami drugiego rzędu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia helioscopia siewka (rozwój wilczomlecza obrotnego)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski