fot. 110130-6539_v2A (678×912) — copyright © by Marek Snowarski
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Plantago major (babka zwyczajna)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski