fot. 110207-6601_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chenopodium glaucum siewka (rozwój komosy siniej)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście od spodu
2010 copyright © by Marek Snowarski