Chenopodium glaucum siewka

rozwój komosy siniej
na stronie — opis · znaleziska