znalezisko 20110629.11.11 - Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny) · Wrocław, ul. Wojska Polskiego · (leg. det. Marek Snowarski)
ugór
20110629-1630
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
pokrój · XL
20110629-1630_v2
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
20110629-1740_v3
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce · 3D||
20110629-1740_v4
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owoce
20110629-1742_v2
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
owocostan · XL3D||