fot. 120708-9995_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)

on This page when logged in
you will see 1.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012, ogród · copyright © by Marek Snowarski