fot. 121128-1627_v4A (789×837) — copyright © by Marek Snowarski
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski