znalezisko 20130000.W34_13.13 - Rumex rugosus (szczaw ogrodowy) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
ogród
cv. Lyoński
20130604-3003
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
20130627-3261
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
20130706-3333
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
20140418-5546
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)