fot. 190430-7243_v2 — copyright © by Marek Snowarski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 5.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.04.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy · copyright © by Marek Snowarski

« Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)