atlas-roslin.pl

Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. [🔉 *o·i·des]

gładysz paprociowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
XL
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

występowanie

Mszaki. [360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.60 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

wybrane okazy · selected collections

#11
jmak.76
leg. Jarosław Makowski
#17
19 04 30 - 2b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice, starorzecza Odry-Oławy/
#7 XL
20 01 11 - 7
leg. Marek Snowarski
/Siechnice/
#3
jmak.171124-1
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Ignatov M.S., Ignatova E.A, 2004 — Flora mchow srjedniej czasti jewropiejskoj Rassij T.2 p.731 [369]
  • https://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/activities/mosses/Homalia%20trichomanoides.pdf
  • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003 — Census catalogue of polish mosses [360]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji