fot. 190430-7247 (571×831) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190430-2b XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.04.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski