fot. 190507-7453 (468×751) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190430-2b
x6.3/0.20 apochromat aus Jena, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski