fot. and-ANDEpipactis_purpurata.26.07.2009.2 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)

on This page when logged in
you will see 9.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.07.2009, rez. Łężczok k. Raciborza · copyright © by Anna Nowak-Dańda

« Epipactis purpurata (kruszczyk siny)