fot. bg-Aconitum_plicatum_plicatum_clusianum1 (448×1714) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem
copyright © by Błażej Gierczyk