fot. bg-Aconitum_plicatum_plicatum_clusianum1 — copyright © by Błażej Gierczyk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum (tojad sudecki Kluzjusza)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiatostan
31.07.2007, Hala pod Śnieżnikiem · copyright © by Błażej Gierczyk