fot. bg-Aconitum_variegatum_variegatum9 (787×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum variegatum ssp. variegatum (tojad dzióbaty typowy)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.07.2007, Śnieżnik, Droga Marianny
copyright © by Błażej Gierczyk