fot. bg-Muscari_neglectum_2_1 (657×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Muscari neglectum

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.04.2005, cmentarz ewangelicki w Koźmińcu
copyright © by Błażej Gierczyk