takson uprawiany [24]

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

szafirek groniasty
Muscari racemosum (L.) Mill. em. Lam. et DC.
Muscari neglectum (szafirek groniasty)
kwiatostan; 18.04.2008, Koźminiec; copyright © by Błażej Gierczyk
Muscari neglectum (szafirek groniasty)
pokrój; 18.04.2008, Koźminiec; copyright © by Błażej Gierczyk
Muscari neglectum
Muscari neglectum
Muscari neglectum
pokrój
Muscari neglectum (szafirek groniasty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8040
Wyróżniany niekiedy w randze gatunku Muscari racemosum (L.) Miller em Lam. et DC (szafirek groniasty) jest tylko postacią tego gatunku w siedliskach zacienionych, wilgotnych. [71.8s638]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080418.8.bg - Muscari neglectum (szafirek groniasty); Koźminiec
080418-8
leg. Błażej Gierczyk
/Koźminiec/ #2
znalezisko 20060500.12.pk - Muscari neglectum (szafirek groniasty); Szczeglacin
060500-12
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1