takson uprawiany [24]

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

szafirek groniasty
Muscari racemosum (L.) Mill. em. Lam. et DC.
Muscari neglectum (szafirek groniasty)

kwiatostan; 18.04.2008, Koźminiec; copyright © by Błażej Gierczyk

Muscari neglectum (szafirek groniasty)

pokrój; 18.04.2008, Koźminiec; copyright © by Błażej Gierczyk

Muscari neglectum
Muscari neglectum
Muscari neglectum

pokrój

Wyróżniany niekiedy w randze gatunku Muscari racemosum (L.) Miller em Lam. et DC (szafirek groniasty) jest tylko postacią tego gatunku w siedliskach zacienionych, wilgotnych. [71.8s638]