fot. bl-104a-epipactis-helleborine-zalaznia2 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zalążnia, przekrój podłużny
10.03.2000 copyright © by Barbara Łotocka