fot. bl-F251_1000036 (533×480) — copyright © by Barbara Łotocka
rdzeń łodygi na przekroju poprzecznym; widoczne gwiazdkowate komórki miękiszu powietrznego
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus conglomeratus

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.11.2003, Warszawa
copyright © by Barbara Łotocka