fot. bl-Solid-canadensis-i-gigantea-0311-Urs-Wwa-F249_19 (631×866) — copyright © by Barbara Łotocka
łan suchych pędów z niełupkami; pojedyncze pędy nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) wystają ponad łan nawłoci późnej (Solidago gigantea)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago gigantea (nawłoć późna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.08.2001
copyright © by Barbara Łotocka