fot. bl-f164-rumex-acetosa-kwiaty-zenskie2 (600×413) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiaty żeńskie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rumex acetosa

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.05.2001
copyright © by Barbara Łotocka