fot. j-Allium_cepa_var.proliferum_VII.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Allium cepa var. proliferum (cebula wielopiętrowa)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

var. proliferum
; Niemcy ogr.zielny · copyright © by Jarosław Makowski