fot. j-Cephalanthera-damasonium-VI.10.1 (773×716) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy, Donautal
copyright © by Jarosław Makowski