fot. jmak-Campylium_stellatum_X.12_3 (1410×1666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wdzydze Kiszewskie, woj. pomorskie
copyright © by Jarosław Makowski

« Campylium stellatum (złocieniec gwiazdkowaty)